فیزیک

فرمت: pdf
حجم: 27.9 مگابایت
قیمت: 4000 تومان

Smoothed Particle Hydrodynamics: A Meshfree Particle Method

By


شناسنامه فارسی کتاب:
عنوان کتاب:

هیدرودینامیک ذرات هموار: روش ذرات مش-آزاد

موضوع کتاب:

Physics

سال نشر:
ناشر: World Scientific Publishing Company
ویرایش:
شماره جلد:
تعداد صفحه: 473
زبان: انگلیسی
????? Smoothed Particle Hydrodynamics: A Meshfree Particle Method Smoothed Particle Hydrodynamics: A Meshfree Particle Method????? ?????? ?????: G. R. Liu, M. B. Liu ??? ???????: 2003 ??????: pdf ?????.:World Scientific Publishing Company ???????: 472 ??????: 20,9 Mb ISBN: 9812384561 ????: ??????????0 (???????: 0) ??????:ReviewsComputational MechanicsOne of the unique feature of the book is its emphasis on the computer implementation and coding of SPH method. Zentralblatt MATH… can serve as a good start to efficiently learn, test, practise and develop such new methods.
برای این کتاب فهرست ثبت نشده است.
شابک/ISBN: 9812384561, 9789812384560