فنی مهندسی

فرمت: pdf
حجم: 12.4 مگابایت
قیمت: 4000 تومان

Engineering Optimization: Theory and Practice

By


شناسنامه فارسی کتاب:
عنوان کتاب:

مهندسی بهینه سازی: نظریه و عمل

موضوع کتاب:

Technique

سال نشر:
ناشر: Wiley
ویرایش: 4
شماره جلد:
تعداد صفحه: 830
زبان: انگلیسی
برای این کتاب توضیحاتی ثبت نشده است.
Engineering Optimization.pdf......Page 2
1-Introduction to Optimization.pdf......Page 19
2-Classical Optimization Techniques.pdf......Page 81
3-Linear Programming I Simplex Method.pdf......Page 137
4-Linear Programming II Additional Topics and Extensions.pdf......Page 195
5-Nonlinear Programming I One-Dimensional Minimization Methods.pdf......Page 266
6-Nonlinear Programming II Unconstrained Optimization Techniques.pdf......Page 319
7-Nonlinear Programming III Constrained Optimization Techniques.pdf......Page 398
8-Geometric Programming.pdf......Page 510
9-Dynamic Programming.pdf......Page 562
10-Integer Programming.pdf......Page 606
11-Stochastic Programming.pdf......Page 650
12-Optimal Control and Optimality Criteria Methods.pdf......Page 686
13-Modern Methods of Optimization.pdf......Page 711
14-Practical Aspects of Optimization.pdf......Page 755
A-Convex and Concave Functions.pdf......Page 797
B-Some Computational Aspects of Optimization.pdf......Page 802
C- Introduction to MATLAB®.pdf......Page 809
Answers to Selected Problems.pdf......Page 813
Index.pdf......Page 820
شابک/ISBN: 0470183527, 9780470183526