اقتصاد

فرمت: pdf
حجم: 0.2 مگابایت
قیمت: 2000 تومان

CURRENT CRISIS IN THE EU IN THE LIGHT OF THE CONTRADICTIONS OF THE CORE - PERIPHERY DEVELOPMENT MODEL

By


شناسنامه فارسی کتاب:
عنوان کتاب:

بحران کنونی در اتحادیه اروپا در نور از تناقضات CORE - مدل توسعه حاشیه

موضوع کتاب:

Economy

سال نشر:
ناشر: Review of Innovation and Competitiveness
ویرایش:
شماره جلد: 1
تعداد صفحه: 18
زبان: انگلیسی
This paper deals with the essential problems of the current economic crisis in the European Union analyzed from the aspect of the core - periphery development model. In the first part of the paper theoretical concepts are presented for explanation the reasons for divergence in the economic development among regions. In the second part of the paper special attention is given to the real convergence among the selected EU member countries. Regarding this, the paper arises the dilemma thus the stabilization programs, will be successful recipe for solving the problems of the current crisis.
برای این کتاب فهرست ثبت نشده است.
شابک/ISBN: