خانه داریفراغتبازی هابازی های تخته ای

فرمت: pdf
حجم: 108.4 مگابایت
قیمت: 2000 تومان

Guide to the Traditions *OP (Mage: The Ascension)

By


شناسنامه فارسی کتاب:
عنوان کتاب:

راهنمای به سنت * OP (مگه: معراج)

موضوع کتاب:

Housekeeping, leisure, Games, Board Games

سال نشر:
ناشر: White Wolf Publishing
ویرایش:
شماره جلد:
تعداد صفحه: 290
زبان: انگلیسی
A sourcebook for Mage: The Ascension. Mage: The Ascension is a role-playing game based in the World of Darkness, and was published by White Wolf Game Studio. A definitive look at the traditions as a whole.
برای این کتاب فهرست ثبت نشده است.
شابک/ISBN: 9781565044555