سایر علوم اجتماعیفلسفه

فرمت: pdf
حجم: 20.6 مگابایت
قیمت: 2000 تومان

Rethinking Objectivity

By


شناسنامه فارسی کتاب:
عنوان کتاب:

بازاندیشی عینیت

موضوع کتاب:

Other Social Sciences, Philosophy

سال نشر:
ناشر: Duke University Press
ویرایش:
شماره جلد:
تعداد صفحه: 351
زبان: انگلیسی
برای این کتاب توضیحاتی ثبت نشده است.
برای این کتاب فهرست ثبت نشده است.
شابک/ISBN: 978-0822314943