سایر علوم اجتماعیفلسفه

دانلود کتاب 30-Second Philosophies: The 50 Most Thought-provoking Philosophies, Each Explained in Half a Minute
فرمت: epub
حجم: 3.1 مگابایت
قیمت: 2000 تومان

30-Second Philosophies: The 50 Most Thought-provoking Philosophies, Each Explained in Half a Minute

By


شناسنامه فارسی کتاب:
عنوان کتاب:

30 ثانیه فلسفه: 50 فلسفه بیشتر فکری، هر توضیح داده شده در نیمی از یک دقیقه

موضوع کتاب:

Other Social Sciences, Philosophy

سال نشر:
ناشر: Icon Books
ویرایش:
شماره جلد:
تعداد صفحه: 0
زبان: انگلیسی
برای این کتاب توضیحاتی ثبت نشده است.
برای این کتاب فهرست ثبت نشده است.
شابک/ISBN: 978-1-848314-50-4