اقتصاد

فرمت: pdf
حجم: 5.3 مگابایت
قیمت: 2000 تومان

Economics of Development

By


شناسنامه فارسی کتاب:
عنوان کتاب:

اقتصاد توسعه

موضوع کتاب:

Economy

سال نشر:
ناشر: W. W. Norton & Co
ویرایش: 7
شماره جلد:
تعداد صفحه: 875
زبان: انگلیسی
برای این کتاب توضیحاتی ثبت نشده است.
Brief Contents
PART ONE Development and Growth
1 Patterns of Development 3
2 Measuring Economic Growth and Development 23
3 Economic Growth: Concepts and Patterns 55
4 Th eories of Economic Growth 89
5 States and Markets 129
PART TWO Distribution and Human Resources
6 Inequality and Poverty 165
7 Population 217
8 Education 257
9 Health 299
PART THREE Macroeconomic Policies for Development
10 Investment and Savings 349
11 Fiscal Policy 391
12 Financial Development and Infl ation 421
13 Foreign Debt and Financial Crises 455
14 Foreign Aid 499
15 Managing Short- Run Crises in an Open Economy 545
PART FOUR Agriculture, Trade, and Sustainability
16 Agriculture and Development 583
17 Agricultural Development: Technology,
Policies and Institutions 619
18 Trade and Development 665
19 Trade Policy 709
20 Sustainable Development 757
شابک/ISBN: 978-0-393-93435-9