زبان شناسیخارجیفرانسوی

فرمت: pdf
حجم: 50.1 مگابایت
قیمت: 2000 تومان

Examination Surgery: A Guide to Passing the Fellowship Examination in General Surgery

By


شناسنامه فارسی کتاب:
عنوان کتاب:

جراحی آزمون: راهنمای عبور از یاران آزمون در جراحی عمومی

موضوع کتاب:

Linguistics, Foreign, French

سال نشر:
ناشر: Churchill Livingstone
ویرایش: 1st
شماره جلد:
تعداد صفحه: 432
زبان: انگلیسی
This study guide addresses the most frequently encountered topics from the last 10 years of examinations. It helps surgical trainees organise their studies and optimise their performance in what is reputedly one of the most rigorous postgraduate exams. The general surgery fellowship tests clinical wisdom, judgement, insight and safe practice, and Examination Surgery’s preparation material accurately reflects what you will encounter in the exam.
برای این کتاب فهرست ثبت نشده است.
شابک/ISBN: 0729541487, 9780729541480