جغرافی

فرمت: pdf
حجم: 147.2 مگابایت
قیمت: 2000 تومان

Usable Thoughts: Climate, Water and Weather in the Twenty-first Century

By


شناسنامه فارسی کتاب:
عنوان کتاب:

افکار قابل استفاده: آب و هوا، آب و آب و هوا در قرن بیست و یکم

موضوع کتاب:

Geography

سال نشر:
ناشر: United Nations University Press
ویرایش:
شماره جلد:
تعداد صفحه: 270
زبان: انگلیسی

Short quotations often are used to stimulate thought and evoke discussion. The intention of this book is no less ambitious. Drawing upon a series of quotations taken from the World Meteorological Organization-sponsored publication, Climate: Into the 21st Century, the authors encourage thought and discussion on the earth's climate system, including its interrelation to human society and the environment, the impact of climate variability, and climate extremes and change.
برای این کتاب فهرست ثبت نشده است.
شابک/ISBN: 928081186X, 9789280811865