خانه داریفراغتبازی هاشطرنج

فرمت: pdf
حجم: 46.6 مگابایت
قیمت: 2000 تومان

An Invitation to Chess

By


شناسنامه فارسی کتاب:
عنوان کتاب:

دعوت به شطرنج

موضوع کتاب:

Housekeeping, leisure, Games, Chess

سال نشر:
ناشر: Simon and Schuster
ویرایش:
شماره جلد:
تعداد صفحه: 227
زبان: انگلیسی
برای این کتاب توضیحاتی ثبت نشده است.
برای این کتاب فهرست ثبت نشده است.
شابک/ISBN: