خانه داریفراغتبازی هاشطرنج

فرمت: pdf
حجم: 6.7 مگابایت
قیمت: 2000 تومان

The Road to Chess Mastery

By


شناسنامه فارسی کتاب:
عنوان کتاب:

جاده ای به شطرنج تسلط

موضوع کتاب:

Housekeeping, leisure, Games, Chess

سال نشر:
ناشر: George Allen & Unwin
ویرایش:
شماره جلد:
تعداد صفحه: 309
زبان: انگلیسی
برای این کتاب توضیحاتی ثبت نشده است.
برای این کتاب فهرست ثبت نشده است.
شابک/ISBN: 04 794002 6