خانه داریفراغتبازی هاشطرنج

فرمت: pdf
حجم: 3.9 مگابایت
قیمت: 2000 تومان

Anatoly Karpov's Best Games

By


شناسنامه فارسی کتاب:
عنوان کتاب:

آناتولی کارپوف بهترین بازی

موضوع کتاب:

Housekeeping, leisure, Games, Chess

سال نشر:
ناشر: Batsford
ویرایش:
شماره جلد:
تعداد صفحه: 178
زبان: انگلیسی
برای این کتاب توضیحاتی ثبت نشده است.
برای این کتاب فهرست ثبت نشده است.
شابک/ISBN: 0 7 134 7843 8