پزشکیآناتومی و فیزیولوژی

فرمت: pdf
حجم: 36.5 مگابایت
قیمت: 2000 تومان

Anatomy for Anaesthetists

By


شناسنامه فارسی کتاب:
عنوان کتاب:

آناتومی برای Anaesthetists

موضوع کتاب:

Medicine, Anatomy and physiology

سال نشر:
ناشر: Wiley-Blackwell
ویرایش: 9th Edition
شماره جلد:
تعداد صفحه: 360
زبان: انگلیسی
Jubilee edition of the classic text first published in 1963

Anaesthetists require a particularly specialized knowledge of anatomy.

The anaesthetist must know intimately the respiratory passages, the major veins and the peripheral
nerves to deliver safe and effective pain control.

As one of the great teachers of anatomy, Professor Harold Ellis is eminently qualified to elegantly
provide the anatomical detail required of anaesthetists. Modern approaches to practice, including
the use of imaging to guide anaesthetic practice, add further depth to the fine full-colour anatomical
illustrations.

Designed for anaesthetists, Anatomy for Anaesthetists covers:

• The Respiratory Pathway, Lungs, Thoracic Wall and Diaphragm
• The Heart and Great Veins of the Neck
• The Peripheral Nerves
• The Autonomic Nervous System
• The Cranial Nerves
• The Anatomy of Pain

Clinical Notes throughout provide the clinical context for the anatomical detail. Designed for trainees, but of continuing relevance to practicing anaesthetists, and now in its Golden Jubilee edition, Anatomy for Anaesthetists provides a central pillar of anaesthetic knowledge.
Preface to the Ninth (Jubilee) Edition, xi

Foreword to the First Edition, xiii

Introduction to the First Edition, xiii

Acknowledgements to the Ninth (Jubilee) Edition, xv

Part 1: The Respiratory Pathway, Lungs, Thoracic Wall and Diaphragm

The mouth, 3

The palate, 3

The nose, 6

The paranasal sinuses, 9

Blood supply, 10

Nerve supply, 11

Structure, 13

The functions of the nose, 13

The pharynx, 15

The nasopharynx, 15

The oropharynx, 16

Vascular, lymphatic and nerve supply, 17

The laryngopharynx, 18

The structure of the pharynx, 18

The muscles of the pharynx, 19

Deglutition, 21

The larynx, 24

The laryngeal cartilages, 24

The laryngeal ligaments, 26

The muscles of the larynx, 33

Blood supply, 36

Lymph drainage, 36

Nerve supply, 37

Structure, 42

The trachea, 42

Relations, 43

Vascular, lymphatic and nerve supply, 46

The main bronchi, 46

The pleura, 48

The lines of pleural reflection, 48

The intercostal spaces, 51

The intercostal muscles, 52

The neurovascular bundle, 53

The mediastinum, 56

The lungs, 57

The lung lobes, 61

The relationships at the root of the lung, 62

The bronchopulmonary segments, 63

Bronchoscopic anatomy, 66

The structure of the lung and bronchial tree, 67

The pulmonary blood supply, 69

Lymphatics, 71

Innervation, 71

The development of the respiratory tract, 71

The diaphragm, 72

Anatomical features, 72

The diaphragm as a muscle of respiration, 75

The diaphragm and the ‘cardiac sphincter’, 75

The development of the diaphragm, 76

Part 2: The Heart and Great Veins of the Neck

The pericardium, 81

The heart, 82

The chambers of the heart, 84

The conducting system of the heart, 88

The blood supply of the heart, 89

Nerve supply, 90

Surface markings, 90

Developmental anatomy, 92

The development of the heart, 92

The development of the aortic arches and their derivatives, 93

The fetal circulation, 95

Congenital abnormalities of the heart and great vessels, 96

The great veins of the neck, 98

Part 3: The Vertebral Canal and its Contents

The vertebrae and sacrum, 109

The vertebrae, 109

The cervical vertebrae, 109

The thoracic vertebrae, 113

The lumbar vertebrae, 114

The sacrum, 120

Vertebral anomalies, 125

The intervertebral ligaments, 127

The spinal meninges, 130

The dura mater, 130

The arachnoid mater, 131

The pia mater, 131

The ...
شابک/ISBN: 111837598X, 9781118375983