حقوقجرم شناسی

فرمت: pdf
حجم: 157.8 مگابایت
قیمت: 2000 تومان

Criminal justice: A Brief Introduction

By


شناسنامه فارسی کتاب:
عنوان کتاب:

عدالت کیفری: مقدمه مختصر

موضوع کتاب:

Jurisprudence, Criminology, Court. examination

سال نشر:
ناشر: Prentice Hall
ویرایش: 10
شماره جلد:
تعداد صفحه: 506
زبان: انگلیسی
ISBN-10: 0133009793
ISBN-13: 978-0133009798
برای این کتاب فهرست ثبت نشده است.
شابک/ISBN: 0-13-300979-3