علوم (عمومی)

فرمت: pdf
حجم: 4.8 مگابایت
قیمت: 2000 تومان

Advanced API Security Securing APIs with Oauth 2.0, Openid Connect, Jws, and Jwe

By


شناسنامه فارسی کتاب:
عنوان کتاب:

پیشرفته API امنیت امنیت رابط های برنامه کاربردی با OAuth 2.0، ایجاد حساب کاربری اتصال، JWS و Jwe

موضوع کتاب:

Science (General)

سال نشر:
ناشر: Apress
ویرایش:
شماره جلد:
تعداد صفحه: 248
زبان: انگلیسی
برای این کتاب توضیحاتی ثبت نشده است.
برای این کتاب فهرست ثبت نشده است.
شابک/ISBN: