خانه داریفراغتبازی هاشطرنج

فرمت: pdf
حجم: 4.5 مگابایت
قیمت: 2000 تومان

My Best Games

By


شناسنامه فارسی کتاب:
عنوان کتاب:

بهترین بازی های من

موضوع کتاب:

Housekeeping, leisure, Games, Chess

سال نشر:
ناشر: RHM Press
ویرایش:
شماره جلد:
تعداد صفحه: 349
زبان: انگلیسی
برای این کتاب توضیحاتی ثبت نشده است.
برای این کتاب فهرست ثبت نشده است.
شابک/ISBN: 0-89058-036-7