شیمی

فرمت: pdf
حجم: 12.8 مگابایت
قیمت: 2000 تومان

Gas chromatography in forensic science

By


شناسنامه فارسی کتاب:
عنوان کتاب:

کروماتوگرافی گازی در علم پزشکی قانونی

موضوع کتاب:

Chemistry

سال نشر:
ناشر: E. Horwood
ویرایش:
شماره جلد:
تعداد صفحه: 188
زبان: انگلیسی
برای این کتاب توضیحاتی ثبت نشده است.
Forensic gas chromatography / David T. Stafford --
Gas chromatography and forensic drug analysis / A. Karl Larsen, Donna Wielbo --
Gas chromatographic applications in forensic toxicology / Christine M. Moore, Ian R. Tebbett --
Analysis of alcohol and other volatiles / Barry K. Logan --
Gas chromatography in arson and explosive analysis / Mary Lou Fultz, John D. DeHaan --
Pyrolysis gas chromatography in forensic science / Peter R. DeForest, Ian R. Tebbett, A. Karl Larsen.
شابک/ISBN: 9780133271980, 0133271986, 9780203016411, 0203016416