خانه داریفراغتبازی هابازی های تخته ای

فرمت: pdf
حجم: 94.3 مگابایت
قیمت: 2000 تومان

Mage The Ascension

By


شناسنامه فارسی کتاب:
عنوان کتاب:

Mage را معراج

موضوع کتاب:

Housekeeping, leisure, Games, Board Games

سال نشر:
ناشر: White Wolf
ویرایش: 2
شماره جلد:
تعداد صفحه: 314
زبان: انگلیسی
The World of Darkness role playing games take the reader into worlds and realities where magic is not dead and not even the dead are dead. Mage is the 3rd game in the Storyteller Series.
برای این کتاب فهرست ثبت نشده است.
شابک/ISBN: 9781565044005