خانه داریفراغتبازی هاشطرنج

فرمت: pdf
حجم: 2.6 مگابایت
قیمت: 2000 تومان

107 Great Chess Battles

By


شناسنامه فارسی کتاب:
عنوان کتاب:

107 بزرگ شطرنج جنگ

موضوع کتاب:

Housekeeping, leisure, Games, Chess

سال نشر:
ناشر: Oxford University Press
ویرایش:
شماره جلد:
تعداد صفحه: 267
زبان: انگلیسی
برای این کتاب توضیحاتی ثبت نشده است.
برای این کتاب فهرست ثبت نشده است.
شابک/ISBN: 0-19-217591-2