1984 عنوان فارسی: 1984 نویسنده(گان): Nikki Moustaki, Gilbert Borman سال انتشار: 2000 دسته بندی: روان شناسی، برنامه عصبی زبانی