Complex Analysis: An Introduction to the Theory of Analytic Functions of One Complex Variable عنوان فارسی: مجتمع تجزیه و تحلیل: مقدمه ای بر تئوری توابع تحلیلی یک متغیر مختلط نویسنده(گان): Lars Ahlfors سال انتشار: 1979 دسته بندی: ریاضیات، متغیر مختلط
Introduction to The Theory of Functions of a Complex Variable عنوان فارسی: مقدمه ای بر تئوری توابع یک متغیر مختلط نویسنده(گان): Wolfgang J Thron سال انتشار: دسته بندی: ریاضیات، متغیر مختلط
Solutions Manual to Complex Variables with Applications (3rd Edition) عنوان فارسی: راه حل های دستی به متغیرهای پیچیده با نرم افزار (3rd نسخه) نویسنده(گان): David A. Wunsch سال انتشار: 2004 دسته بندی: ریاضیات، متغیر مختلط
Complex variables & the laplace transform for engineers عنوان فارسی: متغیرهای پیچیده نویسنده(گان): Wilbur LePage سال انتشار: 1961 دسته بندی: ریاضیات، متغیر مختلط
Functions of a complex variable عنوان فارسی: توابع یک متغیر مختلط نویسنده(گان): Macrobert Thomas M سال انتشار: 1962 دسته بندی: ریاضیات، متغیر مختلط
Lectures on the theory of functions عنوان فارسی: سخنرانی در نظریه توابع نویسنده(گان): John E Littlewood سال انتشار: 1944 دسته بندی: ریاضیات، متغیر مختلط
Lectures on entire functions عنوان فارسی: سخنرانی در مورد تمام توابع نویسنده(گان): B. Ya. Levin سال انتشار: 1996 دسته بندی: ریاضیات، متغیر مختلط
Complex Variables and Applications عنوان فارسی: متغیرهای پیچیده و برنامه های کاربردی نویسنده(گان): James Ward Brown, Ruel V. Churchill سال انتشار: 2003 دسته بندی: ریاضیات، متغیر مختلط
Complex Analysis for Mathematics and Engineering عنوان فارسی: تجزیه و تحلیل پیچیده ریاضی و مهندسی نویسنده(گان): John H. Mathews and Russell W. Howell سال انتشار: 2006 دسته بندی: ریاضیات، متغیر مختلط
Schaum's outline of theory and problems of complex variables: with an introduction to conformal mapping and its applications عنوان فارسی: طرح Schaum از نظریه و مشکلات متغیرهای مختلط: با مقدمه ای نقشه برداری ساختاری و برنامه های کاربردی آن نویسنده(گان): Murray Spiegel سال انتشار: 1964 دسته بندی: ریاضیات، متغیر مختلط
Introduction to Complex Analysis عنوان فارسی: مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل مجتمع نویسنده(گان): H. A. Priestley سال انتشار: 2003 دسته بندی: ریاضیات، متغیر مختلط
Several Complex Variables عنوان فارسی: متغیرهای پیچیده نویسنده(گان): Michael Schneider, Yum-Tong Siu سال انتشار: 2000 دسته بندی: ریاضیات، متغیر مختلط
Automorphic Functions عنوان فارسی: توابع automorphic نویسنده(گان): Lester R Ford سال انتشار: 1929 دسته بندی: ریاضیات، متغیر مختلط
Functions of One Complex Variable عنوان فارسی: توابع یک متغیر مختلط نویسنده(گان): John B Conway سال انتشار: 1978 دسته بندی: ریاضیات، متغیر مختلط
Schaum's Outlines: Complex Variables عنوان فارسی: تشریح Schaum است: متغیرهای پیچیده نویسنده(گان): Murray Spiegel سال انتشار: 1964 دسته بندی: ریاضیات، متغیر مختلط
Topics in Complex Function Theory, Vol. 1: Elliptic Functions and Uniformization Theory عنوان فارسی: مباحث در تئوری تابع مختلط، جلد. نویسنده(گان): Carl Ludwig Siegel سال انتشار: 1969 دسته بندی: ریاضیات، متغیر مختلط
Topics in Complex Function Theory: Automorphic Functions and Abelian Integrals v. 2 عنوان فارسی: مباحث در تئوری تابع مختلط: توابع automorphic و آبلی انتگرال V 2. نویسنده(گان): Carl Ludwig Siegel سال انتشار: 1971 دسته بندی: ریاضیات، متغیر مختلط
Theory of Analytic Functions of Several Complex Variables عنوان فارسی: تئوری توابع تحلیلی متغیرهای پیچیده نویسنده(گان): B. A. Fuks سال انتشار: 1963 دسته بندی: ریاضیات، متغیر مختلط
Holomorphic Functions and Integral Representations in Several Complex Variables عنوان فارسی: توابع هولومورفیک و تضمینی انتگرال را در متغیرهای پیچیده نویسنده(گان): R.M. Range سال انتشار: 1986 دسته بندی: ریاضیات، متغیر مختلط
Complex Variables: Introduction and Applications عنوان فارسی: متغیرهای پیچیده: مقدمه و برنامه های کاربردی نویسنده(گان): Mark J. Ablowitz, Athanassios S. Fokas سال انتشار: 2003 دسته بندی: ریاضیات، متغیر مختلط