?????????????? ?????????? ? ?????? ??????????? ?????? ?? ?? ?????? عنوان فارسی: ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نویسنده(گان): ??????? ?.?., ????????? ?.?., ???????? ?.?. سال انتشار: 2000 دسته بندی: فنی مهندسی، تبرید