???? ???????????? ???????? عنوان فارسی: ؟؟؟؟ نویسنده(گان): ?. ???????? سال انتشار: 1997 دسته بندی: فنی مهندسی، حمل و نقل، خط آهن
??????????????? ???????? ?????????? ??????????????? ? ?????????????????????? ???????????? ??????????? (?????) عنوان فارسی: ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نویسنده(گان): ??? ??? ???????? سال انتشار: دسته بندی: فنی مهندسی، حمل و نقل، خط آهن
Indian Railways : Suggestions for Process Re-engineering عنوان فارسی: راه آهن هند: پیشنهادات برای فرایند مهندسی مجدد نویسنده(گان): Sumit Chakraborty سال انتشار: 2011 دسته بندی: فنی مهندسی، حمل و نقل، خط آهن
Railways of Hampshire عنوان فارسی: راه آهن از نیوهمشایر نویسنده(گان): Anthony W. Burges سال انتشار: 2006 دسته بندی: فنی مهندسی، حمل و نقل، خط آهن
Railways of Leicestershire and Rutland عنوان فارسی: راه آهن لستر و Rutland نویسنده(گان): David W. Webb سال انتشار: 2007 دسته بندی: فنی مهندسی، حمل و نقل، خط آهن
Railways of Kent عنوان فارسی: راه آهن کنت نویسنده(گان): Tony Burges سال انتشار: 2007 دسته بندی: فنی مهندسی، حمل و نقل، خط آهن